Find Art

409

DSC_0673_resize

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี?2541? โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ

DSC_0663_resize

ทั้งในด้านการจัดนิทรรศการต่างๆ ของศิลปินท้องถิ่น ศิลปินชาวต่างชาติและมูลนิธิ ?การแสดง จัดประชุม อบรม สัมมนา อนุรักษ์ การให้บริการแก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะแก่คณะวิจิตรศิลป์

DSC_0653_resize

DSC_0657_resize

DSC_0662_resize

DSC_0659_resize

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทางด้านศิลปะต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

DSC_0664_resize

DSC_0665_resize

DSC_0670_resize

DSC_0652_resize

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้คณะวิจิตรศิลป์เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

DSC_0666_resize

?สำนักงานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมฯ
?สามารถติดต่อสำนักงาน หอนิทรรศการฯ ได้โดยตรง ตามวันและเวลา ดังนี้
?วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น
?วันเสาร์? – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 17.00น

?โทรติดต่อ หมายเลข 053 – 218280
?โทรสาร 053 – 218280
?อีเมล์ : cmuartcenter@fineart.cmu.ac.th

392

DSC_0342_resize

โป่งน้อย ?คอมมูนิตี อาร์ สเปช ศิลปะพื้นที่เพื่อชุมชนในกลางปี พ.ศ. 2551 คุณวันเอก จันทรทิพย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ โดยเป็นพื้นที่ศิลปะที่ไม่หวังผลกำไรตอบแทน โดยองค์ประกอบของพื้นที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า การสร้างบทวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดขึ้นในโลกศิลปะและวัฒนธรรมนั้น เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางต่างๆจากพื้นที่เล็กๆไปสู่สังคมโลก

DSC_0336_resize

และด้วยการที่ไม่มีข้อจำกัดในเชิงธุรกิจเข้ามาเป็นตัวกำหนดทิศทางของพื้นที่นี้เอง การบริหารจัดการจึงมุ่งตรงเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์เป็นประเด็นหลัก เน้นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างศิลปิน ชุมชน และพื้นที่ศิลปะให้เกิดขึ้น เปิดโอกาสให้ศิลปินได้สร้างกระบวนการการเรียนรู้ ใช้ความคิดเชิงทดลองสร้างสรรค์ทางศิลปะในแขนงต่างๆได้อย่างไม่จำกัดรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนกระบวนการการเรียนรู้ การทดลอง บทวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นกับชุมชนโป่งน้อย และสังคมโดยรวมได้อีกด้วย

DSC_0340_resize

 

DSC_0346_resize

โป่งน้อย เป็นชื่อของหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัย มีวัด มีตลาด มีโรงเรียน มีร้านของชำ มีหอพักนักศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย หนึ่งในบรรดาการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านนั้นก็คือ โป่งน้อย ?คอมมูนิตี อาร์ สเปช ศิลปะพื้นที่เพื่อชุมชน เมื่อ คุณ วันเอก จันทรทิพย์ ได้ใช้บ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยบนเนื้อที่ 120 ตารางวา

DSC_0337_resize

จัดแบ่งเป็นพื้นที่ศิลปะเพื่อชุมชนที่ไม่หวังผลกำไรตอบแทนสำหรับจัดแสดงโครงงานศิลปะร่วมสมัยที่มีความคิดเชิงทดลองสร้างสรรค์อย่างไม่จำกัดรูปแบบจากศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

DSC_0351_resize

ทั้งยังเป็นพื้นที่ศิลปะของคนรุ่นใหม่และของผู้คนในหมู่บ้านโป่งน้อย คุณวันเอกจึงได้พยายามฉีกกฎเดินทวนกระแสแนวทางการอยู่รอด ด้วยเป้าหมายและความตั้งใจที่จะทำให้พื้นที่เล็กๆแห่งนี้ให้สามารถตอบสนองแนวทางการทำงาน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของศิลปะร่วมสมัย

DSC_0345_resize

อีกทั้ง คุณ วันเอก ยังเสนอให้พื้นที่รองรับรูปแบบที่หลากหลายของผลงานศิลปะ อาทิ Conceptual Art, New Media Art, Digital Art, Performance Art, Video Art, Sound Art, Painting, Sculpture, Print Making, Dance, Theater, Film, Poem, Writing, Music, etc… และเพราะเป้าหมายหลักคือการที่จะสร้างศิลปะพื้นที่เพื่อชุมชน คณะทำงานจึงได้ทำการคัดเลือกศิลปินด้วยความละเอียดและมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ ก็เพื่อจะให้ได้ศิลปินที่มีความมุ่งมั่น มีผลงานที่แข็งแรงไปทั้งระบบวิธีคิด วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน และนำผลงานมาจัดแสดง เพื่อเป็นการสร้างศิลปินหน้าใหม่ให้มีเวทีของตนเองและเปิดโอกาสให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป